Kalendář akcí

Drobečková navigace » Hlavná stránka » Kalendář akcí

Hlavní obsah stránky

 

 

Plánovaná nabídka kulturních, vzdělávacích i jiných aktivit knihovny v roce 2017:

Knihovna bude pokračovat v pravidelných kulturně-vzdělávacích pořadech pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ - (knihovnicko-bibliografické lekce, literární besedy, exkurze, čtení, dílničky aj.), pro klienty sociálního zařízení Archa i jiných zájmových občanskcýh skupin s cílem udržet a rozvíjet zájem o literaturu, četbu, vzdělávání a znalosti práce s informacemi.  V této oblasti bude nadále prioritou rozvíjení dětského čtenářství a zájmu o knihy ve spolupráci se základními školami i mateřskými školami:
• Podle nabídky a zájmu hranických mateřských školek, ZŠ a SŠ budeme pokračovat v průběhu roku ve volném cyklu čtenářských besed a setkávání nad knihami, knihovnických lekcí, exkurzí.  Termíny: průběžně po celý rok
• V rámci projektu Pasování prvňáčků na čtenáře se uskuteční řada pravidelných návštěv dětí všech prvních tříd ve městě a v místní části Drahotuše v knihovně ve spolupráci s učitelkami prvňáčků a školou = beseda, čtení, kvízy, praktická knihovnická cvičení, setkání se spisovatelkou. Slavnostní pasování proběhne v červnu.

Z dalších kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, děti, studenty (rámcový náčrt):


ÚNOR – cestopisná beseda s dataprojekcí "Neuvěřitelná Indie a Nepál - střecha světa" s cestovatelkou a hranickou rodačkou Mgr. Jitkou Bortlovou. ​21. února, od 18 hodin v Zámeckém klubu


BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ:

  • šňůra různých besed, interaktivních pořadů, čtenářské dílničky pro děti MŠ, knihovnicko-bibliografické lekce pro žáky ZŠ a SŠ - průběžně dle dohody se školami
  • „Knihy o Hranicích“  je název přednášky s besedou na regionální téma. Přednášejícím hostem knihovny bude Mgr. Jiří Nebeský. Zveme do studovny městské knihovny ve čtvrtek 16. března od 18 hodin. U příležitosti besedy budou mít návštěvníci jedinečnou možnost prohlédnout si všechny knihy a tiskoviny z naší regionální knihovničky, které nejsou obvykle volně přístupné veřejnosti.
  • Po celý měsíc březen bude pro návštěvníky knihovny připravena burza vyřazených knih a velký bazar knih, a to vždy v době provozu knihovny. Do bazaru můžete vstoupit svými knihami, které už nepotřebujete, anebo si vybrat knihu, která se vám zalíbí, a odnést si ji domů. Burza pak nabízí beletrii i naučnou literaturu pro dospělé i dětské čtenáře za symbolickou cenu.
  • Malování pro radost – pro malé i velké návštěvníky čeká v obou odděleních knihovny nabídka antistresových omalovánek. Děti si je mohou vymalovávat přímo v dětském oddělení, dospělí si mohou zkusit svou kreativitu v klidu domova. Nabídka bude pestrá. Zveme děti i jejich rodiče strávit příjemné společné chvíle mezi knihami.
  • Pexeso s knihovnou – zahraj si pexeso a vyhraj dárek; v dětském oddělení čekají na děti všech věkových skupin různé druhy pexesa. Přijďte si zahrát společně se svými kamarády. Každého vítěze čeká malý dárek. Po celý měsíc březen v době provozu.

DUBEN Beseda se spisovatelem ​VLASTIMILEM VONDRUŠKOU, ​úspěšným a oblíbeným spisovatelem historických detektivních románů, historických románů a odborných publikací s historickou tématikou. Termín: 4. dubna 2017; v 18 hodin v koncertním sále v Zámecké ulici. Vstupné: 70,- Kč, studenti: 40,- Kč

KVĚTEN -  ​přednáška v rámci projektu "Využijte svého práva na preventivní prohlídky" - zaměřeno na prevenci karcinomu prsu. Ve spolupráci s Mamma HELP, z. s. - místo konání studovna knihovny, termín bude upřesněn

ČERVEN - slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře - 201 dětí     

                                                                                                     
ZÁŘÍ cestopisná beseda s cestovatelem Pavlem Dobrovským - Z INDIE DO EVROPY,  středa 27. září v Zámeckém klubu od 18 hodin. Doplněno historickým exkurzem do historie - o tažení Alexandra Velikého, který válečnicky "putoval" po stejné cestě, ale obráceně.


ŘÍJEN – T​ÝDEN KNIHOVEN (2. 10. - 8. 10.) - tradiční podzimní burza knih a velký bazar knih; přednáška hranického historika Václava Bednáře na téma "Kasárna generála Zahálky a její literární tradice" - ve studovně knihovny; autorské čtení s mladým olomouckým autorem Jaroslavem Irovským (přesné termíny budou dodatečně upřesněny)

- večer s hostem knihovny PhDr. Karlem Podolským, historikem Vlastivědného muzea v Olomouci - přednáška na téma ​"Hrady Řádu německých rytířů v polském Pobaltí". Termín 16. 10., nebo 23. 10. - bude upřesněno, v Zámeckém klubu od 18 hodin


 LISTOPAD - cestopisná beseda s cyklocestovatelem Radomírem Čížkem - ​"Balkan by bike". ​Termín bude aktuálně upřesněn
– Beseda s úspěšnou spisovatelkou ​Kateřinou Tučkovou (autorka oceněných a čtenářsky úspěšných knih Žítkovské bohyně a Vyhnání Gerty Schnirch. nositelka Ceny magnesia Litera). Termín bude aktuálně upřesněn podle dohody s Kateřinou Tučkovou.

​PROSINEC - beseda s autorským čtením oblíbené spisovatelky Hany Hindrákové, povídání o životě v Keni, promítání filmu, fotovideo. V Zámeckém klubu, pondělí 11. prosince od 17 hodin.

  • Adventní literární salonek - beseda a křest nové knihy roku 2017 se spisovatelkou našeho regionu Hanou Šimkovou, studovna knihovny, aktuálně se upřesní/ případně náhradní akce

Změna programu vyhrazena.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 

AKTUÁLNÍ NOVINKY

Co v listopadu? Na kole do hor a zapadlých koutů Gruzie

Městská knihovna zve na skvělou dobrodružnou virtuální výpravu až do nejzapadlejších koutů Gruzie, na kterou se společně vypravíme s cyklocestovatelem Radomírem Čížkem.

 

 

Z Týdne knihoven - prodloužené akce

Týden knihoven skončil, ale některé akce z tohoto Týdne dále pokračují. K dispozici bude burza vyřazených knih, kterou stále doplňujeme. Bazar pro všechny, kteří nechtějí knihy házet do kontejnerů. Nadále můžete přinášet knihy, které doma už nepotřebujete, anebo si vybrat z bazaru nějakou knihu, která se bude líbit a odnést si ji domů - zdarma. ​Výstavka starých tisků také pokračuje. Využijte jedinečnou možnost shlédnout malou ukázku z původní Gallašovy knihovny a staré farní knihovny, které jsou součástí depozitářů městského muzea. 

Hrady Řádu německých rytířů v polském Pobaltí

Zveme všechny zájemce na přednášku ​Hrady Řádu německých rytířů v polském Pobaltí​ (Malá inspirativní fotoexkurze). 

 

 

 

Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna
kniha