Akce a novinky

03. 05. 2016

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA V DOBĚ REVIZE

Vážení čtenáři,

v době revize knihovního fondu vám nabízíme nadstandardně možnost objednávat si mailem mek@mek.hranet.cz zapůjčení knih prostřednictvím MVS pro studium a závěrečné disertační a jiné práce. 

 
20. 04. 2016

DĚTI A KNIHOVNA

Městská knihovna po mnoho a mnoho let věnuje vždy zvláštní péči o dětského čtenáře. Vychovává si tak další své uživatele, přispívá k vytváření vztahu dětí ke knize, k četbě a tím formuje jejich vztah ke vzdělávání, rozvíjí jejich myšlení a dobré knihy ovlivňují a obohacují jejich citový a etický potenciál. A o knihy je mezi dětmi opravdu zájem. Svědčí o tom rostoucí počet výpůjček v dětském oddělení knihovny, rostoucí počet návštěvníků, ale není to jen tak. Za tím stojí dost práce a snažení nejen knihovníků, ale i pedagogů a také rodičů. Naše knihovna velmi dobře spolupracuje se všemi základními školami ve městě, mateřskými školkami i středními školami, dětským centrem, centrem Archa. Zájem o spolupráci mají pedagogové těchto škol a což je výrazný trend posledních let, i rodiče, kteří jsou se svými dětmi stále častějšími návštěvníky knihovny.
Během roku přicházejí do knihovny děti po třídách na literární besedy, interaktivní programy (literární kvízy, křížovky, obrázkové čtení apod.), knihovnické lekce, exkurze, čtenářské dílničky. Tyto kolektivní návštěvy již po mnoho let tradičně svou intenzitou kulminují v březnu (Měsíc čtenářů) a pak v novém školním roce od října. Jen za letošní březen a duben navštívilo knihovnu 35 školních tříd a skupinek mateřských škol. Knihovnu navštěvují i děti škol a školek z okolních obcí při svých návštěvách za kulturou a poznáváním. V březnu jsme k nám do Hranic pozvali spisovatelku dětských knih Veroniku Válkovou a zprostředkovali její setkání se čtenáři na Základní škole Struhlovsko
 

 
20. 04. 2016

KNIHOVNA PŘIPRAVUJE PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Po velmi rušném Březnu – měsíci čtenářů, kdy knihovna registrovala nadprůměrný počet návštěvníků (3.383 evidovaných) a neméně hektickém dubnu, kdy se připravujeme na kompletní revizi knihovního fondu, nás čeká pasování všech hranických a drahotušských prvňáčků na čtenáře (230 dětí). To proběhne ve třech termínech v červnu.
Děti se na tuto událost připravují už od začátku školního roku. Nejen, že se snaživě učí číst, ale také častěji kolektivně i individuálně navštěvují naše dětské oddělení. Některé děti se už staly našimi čtenáři a mají své vlastní první zkušenosti se čtením opravdových knížek za sebou.
Pasování plánujeme v dopoledních hodinách v dětském oddělení knihovny. Nebudou chybět historické kostýmy, meč coby nástroj pasování, a uprostřed knih i středověká tiskárna, na které si děti samy mohou vytisknout pamětní list pro vzpomínku na tento den.
Každé dítě od nás dostane také knížku pro prvňáčka a poukaz na poloviční slevu při registraci v knihovně. Knížku pro prvňáčka mohou děti dostat díky přispění Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a nakladatelství Triton.

 

 

 
07. 04. 2016

REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU = KNIHOVNA UZAVŘENA

Městská knihovna upozorňuje své čtenáře a uživatele, že bude uzavřena ve dnech od pondělí 16. května do soboty 11. června z důvodu plánované revize knihovního fondu. Revize se realizuje na základě knihovního zákona. Pro tuto dobu doporučujeme našim čtenářům, aby se před tímto termínem předzásobili četbou. Po dobu revize nebudeme moci knihy půjčovat a ani přijímat vrácené. Knihy již nyní půjčované jsou automaticky prodlouženy až k termínu po skončení revize, kdy knihovna bude opět návštěvníkům otevřena.

 

 
 

Kontaktní informace

Městská kulturní zařízení Hranice, p. o.

středisko KNIHOVNA
Masarykovo nám. 71
753 01 Hranice

telefon:
+420 581 607 300 (vedoucí)
+420 581 601 889 (ekonom)
+420 581 607 299 (oddělení pro dospělé)

mek@mek.hranet.cz
www.mek.hranet.cz

 
 
 

AKTUÁLNÍ NOVINKY

Meziknihovní výpůjční služba v době revize

Vážení čtenáři,

v době revize knihovního fondu vám nabízíme nadstandardně možnost objednávat si mailem mek@mek.hranet.cz zapůjčení knih prostřednictvím MVS pro studium a závěrečné disertační a jiné práce. 

Děti a knihovna

Městská knihovna po mnoho a mnoho let věnuje vždy zvláštní péči o dětského čtenáře. Vychovává si tak další své uživatele, přispívá k vytváření vztahu dětí ke knize, k četbě a tím formuje jejich vztah ke vzdělávání, rozvíjí jejich myšlení a dobré knihy ovlivňují a obohacují jejich citový a etický potenciál. A o knihy je mezi dětmi opravdu zájem. Svědčí o tom rostoucí počet výpůjček v dětském oddělení knihovny, rostoucí počet návštěvníků, ale není to jen tak. Za tím stojí dost práce a snažení nejen knihovníků, ale i pedagogů a také rodičů. Naše knihovna velmi dobře spolupracuje se všemi základními školami ve městě, mateřskými školkami i středními školami, dětským centrem, centrem Archa. Zájem o spolupráci mají pedagogové těchto škol a což je výrazný trend posledních let, i rodiče, kteří jsou se svými dětmi stále častějšími návštěvníky knihovny.
Během roku přicházejí do knihovny děti po třídách na literární besedy, interaktivní programy (literární kvízy, křížovky, obrázkové čtení apod.), knihovnické lekce, exkurze, čtenářské dílničky. Tyto kolektivní návštěvy již po mnoho let tradičně svou intenzitou kulminují v březnu (Měsíc čtenářů) a pak v novém školním roce od října. Jen za letošní březen a duben navštívilo knihovnu 35 školních tříd a skupinek mateřských škol. Knihovnu navštěvují i děti škol a školek z okolních obcí při svých návštěvách za kulturou a poznáváním. V březnu jsme k nám do Hranic pozvali spisovatelku dětských knih Veroniku Válkovou a zprostředkovali její setkání se čtenáři na Základní škole Struhlovsko
 

Knihovna připravuje pasování prvňáčků na čtenáře

Po velmi rušném Březnu – měsíci čtenářů, kdy knihovna registrovala nadprůměrný počet návštěvníků (3.383 evidovaných) a neméně hektickém dubnu, kdy se připravujeme na kompletní revizi knihovního fondu, nás čeká pasování všech hranických a drahotušských prvňáčků na čtenáře (230 dětí). To proběhne ve třech termínech v červnu.
Děti se na tuto událost připravují už od začátku školního roku. Nejen, že se snaživě učí číst, ale také častěji kolektivně i individuálně navštěvují naše dětské oddělení. Některé děti se už staly našimi čtenáři a mají své vlastní první zkušenosti se čtením opravdových knížek za sebou.
Pasování plánujeme v dopoledních hodinách v dětském oddělení knihovny. Nebudou chybět historické kostýmy, meč coby nástroj pasování, a uprostřed knih i středověká tiskárna, na které si děti samy mohou vytisknout pamětní list pro vzpomínku na tento den.
Každé dítě od nás dostane také knížku pro prvňáčka a poukaz na poloviční slevu při registraci v knihovně. Knížku pro prvňáčka mohou děti dostat díky přispění Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR a nakladatelství Triton.

 

 

Revize knihovního fondu = knihovna uzavřena

Městská knihovna upozorňuje své čtenáře a uživatele, že bude uzavřena ve dnech od pondělí 16. května do soboty 11. června z důvodu plánované revize knihovního fondu. Revize se realizuje na základě knihovního zákona. Pro tuto dobu doporučujeme našim čtenářům, aby se před tímto termínem předzásobili četbou. Po dobu revize nebudeme moci knihy půjčovat a ani přijímat vrácené. Knihy již nyní půjčované jsou automaticky prodlouženy až k termínu po skončení revize, kdy knihovna bude opět návštěvníkům otevřena.

 

Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna
kniha